осакатен

гл. - сакат, недъгав, хром, куц, инвалид, неспособен, кьопав
гл. - повреден, дефектен
гл. - непълен, съкратен, намален
гл. - негоден, изваден от строя

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • изваден от строя — словосъч. неспособен, негоден, осакатен …   Български синонимен речник

  • куц — прил. сакат, хром, осакатен, недъгав, тромав, кьопав, инвалид …   Български синонимен речник

  • негоден — прил. изхабен, похабен, развален, повреден, взел дал, свършен, свършил, употребен, употребяван, невалиден, неупотребяем, неприложим, неизползваем, изпял си песента, бракуван, захвърлен, стара кримка прил. неспособен, некадърен, не го бива, вързан …   Български синонимен речник

  • неспособен — прил. некадърен, бездарен, посредствен, непохватен, неумел, невещ, несръчен, неопитен, негоден прил. тъп, глупав прил. безсилен, немощен, слаб, кекав, сакат, инвалид прил. осакатен, изваден от строя прил. неекспедитивен, некомпетентен, неделови …   Български синонимен речник

  • обезобразен — гл. обезформен, осакатен, грозен, безобразен, загрозен, развален, изкривен гл. окарикатурен, изкълчен, изопачен …   Български синонимен речник

  • повреден — гл. развален, разстроен, похабен, негоден, накърнен, разхлопан гл. увреден, осакатен гл. уронен, намален …   Български синонимен речник

  • сакат — прил. осакатен, безрък, недъгав, инвалид, инвалиден, хром, куц, кьопав прил. неспособен, тромав …   Български синонимен речник

  • звероядина —   добитък, осакатен от хищно животно …   Църковнославянски речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.